ABISAL Sp. z o. o.
ul. Strzałkowskiego 26/6a
60-855 Poznań
Tel.: (+48 61) 848 10 90
Kom.: (+48) 601 70 48 31
E-mail: biuro@abisal.com.pl

Stoisko 015

Kontakt

ABISAL Sp. z o. o.
ul. Strzałkowskiego 26/6a
60-855 Poznań, Polska

E-mail: biuro@abisal.com.pl
Tel.: (+48 61) 848 10 90
Kom.: (+48) 601 70 48 31

CODE SWIFT: WBK PPLPP
BZ WBK S.A. III O/Poznań
IBAN PL 52 1090 1359 0000 0000 3501 8566

NIP PL 781 00 02 052, REGON: 00 805 83 29
KRS 0000143800, Kapitał zakładowy 50.400,00 zł

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA STOISK TARGOWYCH
15 kwietnia Światowym Dniem Targów - iniciatywa Polskiej Izby Przemysłu Targowego